Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel via Sesam LMN

Från 1/9 2022 finns möjligheten att även förskriva inkontinenshjälpmedel via Sesam LMN.

Detta gäller för samtliga förskrivare i både region och kommun. (På SÄBO sker även fortsättningsvis beställning via WebSesam)

Det fungerar på samma sätt som vid förskrivning av nutritionsprodukter eller diabetestekniska hjälpmedel via Sesam LMN.

I sesam LMN görs en förskrivning av leg. personal med förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel. I samband med förskrivningen anges hur många uttag som får göras på lagd förskrivning, vanligen fyra, med hur långt mellanrum, vanligen tre månader.

Ett uttag kan sedan göras av användaren själv eller en närstående till användaren alternativt av annan omsorgspersonal än förskrivaren.

Syftet med sesam LMN är att förskrivande personal ska behöva göra färre förskrivningar dvs administrativt arbete under året.

Skulle en förskrivning behöva förändras till exempel om medborgarens behov förändras så görs en ny förskrivning vilket då makulerar den äldre.

Förskrivna inkontinenshjälpmedel levereras kostnadsfritt hem till medborgaren.

Det kommer under hösten 2022 att erbjudas utbildningar/workshops i användandet av Sesam LMN.

Har du tidigare förskrivningsrätt för nutrition- eller diabetestekniska hjälpmedel och känner att du kan systemet, kan du från 1/9 2022 även förskriva inkontinenshjälpmedel där.

Inbjudan till workshop och utbildning kommer efter sommaren.

Med vänlig hälsning

Therese Gerlang

Hjälpmedelskonsulent

therese.gerlang@regionjh.se

063-153652

Birgitta Isander

Systemansvarig Sesam/Sesam LMN

birgitta.isander@regionjh.se

063-154680

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se