Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Förändringar i leveranser - Norra turen

Från och med 19 november kommer leveranserna med Post Nord att förändras enligt följande:

MÅNDAGAR

Lit

Alla adresser

Hoting:

Telegatan 8c

Telegatan 1

Storgatan 22

Lillgatan 21

 

TISDAGAR:

Hammerdal:

Alla adresser

Strömsund:

Lagmansg. 29

Lövbergav.49

Lagmansg.34a

Backe:

Lasarettsv. 20

Lasarettsv. 21

Rossön:

Bodumsvägen 2

 

TORSDAGAR:

Strömsund:

 

Lövbergavägen 37

Lövbergavägen 47

Lövbergavägen 49

Myrgatan 1

Myrgatan 4

Godsvägen 6

Strömsvägen 38

Strömsvägen 40

Storgatan 15

Storgatan 21

Parkgatan 9

Västbygdsgatan 5

Risselåsvägen 36

Pumphusgränd 2

Lagmansgatan 62

 

FREDAGAR:

Strömsund:

Storgatan 8

Solbacken 5

Amaliagatan 2D

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se