Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Ersättningsartikel för insulinspruta

Leverantören Becton Dickinson (BD) meddelar en tillfällig leveransstörning på insulinspruta med stickskydd (internt art.nr 18681). BD beräknar att kunna leverera insulinsprutan igen i juli månad, inget fastställd datum.

Ordinarie artikel:
Spruta Insulin 30G x 8mm 0,5ml m fast kanyl och integrerat stickskydd. (18681)
Gradering 1 enhet.

Tillfällig ersättningsartikel:
Spruta Insulin 31G x 8mm 0,3ml m fast kanyl och integrerat stickskydd.
Gradering 1 enhet.

I de fall sprutans volym inte rymmer ordinerad dos, finns spruta utan sticksskydd att tillgå:
40691 Insulinspruta, Insumed 31G x 8mm 0,5ml.

Frågor:
Vänligen kontakta upphandlare, Lena Olofsson, lena.olofsson@regionjh.se, 063-17 77 32 (277 32) eller materialkonsulent Gunilla Lirell, gunilla.lirell@regionjh.se 063-14 77 21 (277 21)

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se