Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Brist på förbrukningsvaror

På grund av Coronaviruset har vi brist på vissa förbrukningsvaror.

Nedanstående artiklar är på grund av detta inte längre beställningsbara i WebSesam.

Beställningar på dessa produkter får från och med nu endast göras på mejl MA@regionjh.se.

Beställningarna hanteras därefter av en prioriteríngsgrupp som beslutar om och hur mycket av artiklarna ni får levererade.

Vi återkopplar inga beställningar. För att se status på din beställning hänvisar vi till WebSesam.

Allt annat beställs som vanligt i WebSesam.

Listan kan komma att uppdateras.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se