Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Återkallelse av sugkatetrar

På grund av risk för ett brott i sterilbarriären väljer ConvaTec att som försiktighetsåtgärd återkalla produkter.

För Region Jämtland-Härjedalens del berörs vi av detta för följande tre produkter från ConvaTec, fabrikat UnoMedical:

  1. Sugkateter nr 8 40 cm med leverantörens artnr/ref 05073181 LOTnr 169162
  2. Sugkateter nr 14 25 cm med leverantörens artnr/ref 05084181 LOTnr 170494
  3. Magsond 35 ch 80 cm artnr/ref 23035181 LOTnr 7F01656

Om ni har produkter med dessa refnr och LOT-nr returnera snarast till förrådsenheten, märkt med varifrån returen kommer. Märk paketet med ”retur sugkatetrar Convatec”.

Om ni bara har någon enstaka artikel väljer ni själva om ni föredrar kassation före att returnera.

Behöver ni ny/flera artiklar omgående beställ från förrådet i väntan på ersättning från leverantör.

Nr 1 internt artnr 7197

Nr 2 internt artnr 3594

Nr 3 kontakta Gunilla Lirell, materialkonsulent, inköp och upphandling 063-147721 gunilla.lirell@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se