Kurs i vetenskaplig teori och metod för ST-läkare, ST-psykologer och ST-tandläkare 2024

Huvudkurs: 4-15 november, 2024
För deltagare som ska skriva projekt ingår också Intro förmiddag 23 april 2024 och projektplansarbete inkl seminarium 2-6 december 2024

Lokal:  Östersunds sjukhus, exakta lokaler meddelas senare

Anmälan: Bindande anmälan via formulär nedan.
Senast 23 februari 2024.

Målgrupp: ST-läkare, ST-psykologer, ST-tandläkare i region Jämtland Härjedalen

Kursen är uppdelad i flera moment för att kunna passa såväl deltagare som ska skriva ett vetenskapligt projekt som deltagare som avser att tillgodoräkna sig ett tidigare vetenskapligt arbete i sin ansökan om specialistbevis eller inte har obligatoriskt krav på att skriva ett arbete i sin ST-utbildning.

ST-läkare- Intyg på såväl genomförd kurs som genomfört vetenskapligt arbete är obligatorisk i samband med ansökan om specialistbevis. När du anmäler dig till kursen ska du ange om du kommer att skriva ett vetenskapligt arbete, om du kommer att tillgodoräkna dig ett tidigare vetenskapligt arbete eller om du är osäker och behöver mer info för att bestämma dig vilket av alternativen du ska välja.
ST-tandläkare- Att skriva ett vetenskapligt arbete är inte obligatoriskt. När du anmäler dig till kursen gäller därför samma alternativ som för ST-läkare med undantag för att du som väljer att inte skriva ett arbete inte heller behöver visa upp något intyg på tidigare genomfört arbete.
ST-psykologer- Att skriva ett vetenskapligt arbete är obligatoriskt och vid deltagande i kursen ingår därför samtliga kursmoment.

De olika kursmomenten är:

Introduktionsförmiddagen (23/4) -ingår bara för deltagare som ska skriva ett vetenskapligt projekt och deltagare som behöver mer info innan beslut om de ska skriva ett arbete -syftar till att ge dig praktiska råd inför arbetet med ditt vetenskapliga projekt resp. info om tillvägagångssätt vid ev. tillgodoräknande av ett tidigare arbete och en första grund i projektplanering och vetenskaplig metodik. Har du som ST-läkare redan vid anmälan beslutat dig för att tillgodoräkna dig ett tidigare arbete eller att du som ST-tandläkare inte kommer att skriva ett arbete för att det inte är obligatoriskt för dig så deltar du inte i detta moment.

Huvudkursen (v45-46) -ingår för alla deltagare- fokuserar på att, genom föreläsningar och praktiska övningar, fördjupa din förmåga att kunna söka och kritiskt granska vetenskapliga skrifter. Grundläggande vetenskaplig metodik, grundläggande statistik, informationssökning, etiska och regulatoriska aspekter kring vetenskapligt arbete och forskning och blir belysta. För dig som ska genomföra ett eget vetenskapligt arbete kommer huvudkursen också att innehålla föreläsningar, övningar och seminarier för att ge dig stöd i arbetet med att färdigställa din projektplan

Projektplansstöd (v49) -ingår bara för deltagare som ska skriva ett vetenskapligt projekt För dig som ska genomföra ett eget vetenskapligt arbete ges fortsatt stöd i arbetet med projektplan under v 49 med ett avslutningsseminarium och tid för förberedelse inför och efter det så att du har möjlighet att slutföra din projektplan. En godkänd projektplan är ett av kraven för godkänd kurs.

För ytterligare detaljer avseende mål och innehåll, se kursplanen som finns i kursmappen på Teams ST forum/utbildning under Filer i kanalen ”Kurser ST-läkare” eller via Teams ST-psykologer där även övrigt kursmaterial tillgängliggörs alt kontakta din yrkesrepresentant i kursledningen.

Det är viktigt att Du i god tid förbereder dig inför kursen genom att:

  • i anmälan ange om du har bestämt dig för att skriva ett vetenskapligt arbete, tillgodoräkna dig ett tidigare arbete/inte behöver skriva ett arbete eller om du behöver delta på intro förmiddagen för att få mer info som underlag för ditt val.
  • om du i anmälan anger att du kommer att tillgodoräkna dig ett tidigare arbete, färdigställer ditt intyg till Socialstyrelsen på godkänt arbete så att du kan visa upp en kopia innan intro-förmiddagen den 23/4.
  • om du ska skriva ett arbete, utse en vetenskaplig handledare och skissa på en idé om vad ditt arbete ska handla om inför intro-förmiddagen.
  • du planerar för att avsätta tid under hösten för kursens inlämningsuppgifter och ev. gemensamt arbete med din vetenskaplige handledare. För dig som planerar ett vetenskapligt arbete förväntas din vetenskaplige handledare bidra som handledare vid kursens projektplansseminarier.

I första hand står den egna enheten för vetenskapliga handledare. Kursledningen kan ge råd och tips om ni inte har någon vetenskaplig handledare på din enhet.

Kurskostnad: Kursen är kostnadsfri för ST-läkare, ST-psykologer och ST-tandläkare anställda inom Region Jämtland Härjedalen.

Personlig bindande anmälan: Via formulär nedan, senast 23 februari 2024.

Antalet platser är begränsat och de med kortast tid kvar till ansökan om specialistkompetens kommer att prioriteras. Inom en vecka efter att anmälningstiden har gått kan du förvänta dig ett meddelande som antingen bekräftar att Du har fått en plats eller meddelar att Du står på reservlistan.

Om du lämnar återbud till en bekräftad plats som inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från kursen kommer din enhet att faktureras en kurskostnad á 7500 kr.

Hör av dig till STudierektorovergripande@regionjh.se om det är några frågor eller funderingar.

Välkommen med din anmälan!

Hälsar kursledningen genom Pierre de Flon (ÖSR ST-läk), Daniel Berggren (ÖSR ST-psykologer), och Kristina Johansson  (ÖSR ST-tandläkare)       

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 februari klockan 23.55.