Kontakt

Övergripande frågor om Medrave som rör nya versioner, utbildning, ev önskemål om utvecklingsbehov och liknande ställs till systemansvarig.

Vid konkreta frågor som avser problem med modulen PrimärvårdsKvalitet eller andra delar av Medrave som uppföljningssystem, så hänvisar vi till Medraves support.

Skriv tabellbeskrivning här

Medrave support


Telefonnummer

Mobil: 08 449 72 57

E-post

support@medrave.com

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se