Behörigheter

All legitimerad personal som producerar data på en enhet får automatiskt behörighet att se patienter de träffat och kan alltså direkt logga in i Medrave.

För funktioner som behöver utökad behörighet för att se all data på en eller flera enheter behöver mail skickas till FBL Primärvårdskvalitet_Medrave.

Vi arbetar med behörighetstilldelning tillsammans med informationssäkerhet just nu så mer info kommer.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se