Behörigheter

All legitimerad personal som producerar data på en enhet får automatiskt behörighet att se patienter de träffat och kan alltså direkt logga in i Medrave.

För funktioner som behöver utökad behörighet för att se all data på en eller flera enheter behöver mail skickas till FBL Primärvårdskvalitet_Medrave.

Om personen behöver tillgång till patientdata ska denne ha ett skriftligt kvalitetsgranskaruppdrag påskrivet av verksamhetschef för att få en utökad behörighet. Hanteringen kräver samma handläggning som för cosmic då det är journaluppgifter. Överväg noga om det är nödvändigt med tillgång till patientdata, aggregerad data för hela enheten går att få ändå och då behövs inget kvalitetsgranskaruppdrag.

Vi arbetar med behörighetstilldelning tillsammans med informationssäkerhet så mer info kommer löpande.