Hur data delas i systemet.

Övergripande

För att kunna tolka datan i Medrave korrekt behövs kunskap om hur datan delas i de olika rapporterna och regionerna.

Olika regioner delar på olika sätt

Som det ser ut idag delas data på olika sätt i regionerna vilket gör att vi inte med säkerhet kan jämföra oss med andra utan att känna till påverkande faktorer.

Ett exempel på det är att Region Kalmar och Region Jämtland Härjedalen delar all information om läkemedelsförskrivning för hela regionen. Det innebär att om vi kollar på förskrivning av opioider och jämför oss nationellt så sticker vi och Kalmar ut. Anledningen är att vi båda får in förskrivning som görs på ortopeden, operation och hela sjukvården i stort. Jämför vi med andra så kanske de exempelvis bara ser förskrivningar i primärvården för att de inte delar sin data från sjukhuset. Därför blir det stora skillnader.

Det finns flera liknande exempel som är bra att ha i åtanke vid jämförelse med andra och tolkning av våra egen data.

Arbete med delning av data

I förvaltningen av Medrave kommer vi starta ett arbete där vi som region behöver ta ställning till hur vi vill dela data. Om vi vill fortsätta som vi gör idag eller revidera utifrån de kunskaper vi får ju mer vi arbetar i systemet. Det finns för- och nackdelar att ta ställning till.

Hur ser det då ut idag?

Här ser ni dokumentet

om hur datan delas idag. Vid frågor, kontakta Medrave-förvaltning enl kontaktuppgifterna i högerspalten.