Tresiba är restnoterad

Tresiba förfylld penna 100E/ml är restnoterad fram till sista december 2024.

Det finns inte någon anledning till att patienter med typ 2 diabetes ska byta till Tresiba cylinderampull med flergångspenna, utan dessa bör erbjudas byte till Toujeo som är närapå lika långverkande som Tresiba. Observera att byte ofta innebär att insulindosen behöver höjas ca 15%. Denna rekommendation kommer från LPO endokrina sjukdomar.