Lokalanestetika, flera sorter restnoterade

Lokalanestetika innehållande mepivakain, bupivakain och lidokain med och utan adrenalin har restat från och till under en längre period, och problemen väntas fortsätta in i 2024.

Oftast finns något ersättningspreparat i form av licens att få tag på, men vad som finns tillgängligt varierar ständigt. Det finns ett flertal beviljade regionövergripande licenser.
Kontakta ApoEx vid beställning för att få veta vilka preparat som finns, samt vilka licenser som finns godkända. Om ytterligare frågor, kontakta Läkemedelsenheten via e-post: lakemedel@regionjh.se.