Höjt tak i högkostnadsskyddet från 1 januari

Den 1 januari 2024 höjdes taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 600 kronor till 2 850 kronor.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet, och det gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. TLV, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

För mer information se https://www.tlv.se/lakemedel/hogkostnadsskyddet.html Länk till annan webbplats.