Levaxin 75 och 125 mikrogram

Levaxin 75 och 125 mikrogram ingår inte längre i läkemedelsförmånen. Därför är mallarna för dessa styrkor borttagna ur cosmic