Salbutamol lösning för nebulisator restnoterat

Salbutamol lösning för nebulisator i samtliga styrkor är restanmälda.

Ventoline 2 mg/ml har en anmäld restperiod ända till december 2025. Under restperioden förekommer delleveranser varje månad, men de täcker inte behovet fullt ut. Kontrollera lagerstatus på lokalt apotek vid förskrivning.

Airomir 2 mg/ml har preliminärt slutdatum för restperioden i mitten av september 2024.

Airomir 1 mg/ml är restnoterat sedan en tid tillbaka, och är tillbaka tidigast i mitten av november 2024.

Ventoline 5 mg/ml har en kommande restperiod från augusti 2024 till maj 2025.