Restnotering Egazil depottabletter

Egazil (hyoscyamin) depottabletter 0,2 mg har varit restnoterat under en längre tid. Företaget som tillhandahåller Egazil har nu meddelat att de kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid. Inget direkt utbytbart alternativ till Egazil finns tillgängligt.

Till de patienter som behöver Egazil kan licensmotivering på Egazil Evolan Pharma (ursprungsland Norge) behöva skrivas.