Ketogan Novum tablett och injektionsvätska utgår

Ketogan Novum, 5 mg/ml, injektionsvätska och Ketogan Novum, 5 mg, tabletter kommer sluta att marknadsföras i Sverige under 2024 och avregistreras 2024-08-31. Tabletterna är redan slut och kvarvarande lager av injektionsvätska beräknas ta slut inom kort.

Anledningen till avregistreringen är att produktionen inte är kostnadseffektiv då produkterna bara används i Skandinavien.

Det finns inga andra direkt utbytbara läkemedel tillgängliga. Ställningstagande till vad som kan vara lämpligt alternativ att använda får göras från fall till fall.