Cilaxoral, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml restnoterat

Cilaxoral, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml är restnoterat till augusti 2023. Laxoberal, orala droppar, lösning är utbytbart mot Cilaxoral enligt Läkemedelsverket, men saknar subvention.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se