Nationella läkemedelslistan (NLL) ny lag från 1/5-21

Den 1:a maj i år träder lagen om Nationell Läkemedelslista i kraft. Den Nationella Läkemedelslistan (NLL) är en sammanslagning av Läkemedelsförteckningen och Receptregistret och vi kommer där (via Förskrivningskollen) kunna se de recept och receptuttag som en patient har.

I Förskrivningskollen kommer vi även kunna både skapa och häva sekretesspärr för vårdnadshavare. Från den 26/11 kommer vi kunna skriva recept i Förskrivningskollen om allt går som planerat – till dags dato har dock inte mycket vad gäller NLL gått som planerat.

Förskrivningskollen loggar man in i via SITHS-kort om patienten givit medgivande till detta, ett nytt medgivande behövs för varje vårdkontakt.

Patientens väg in i Nationella Läkemedelslistan heter Läkemedelskollen, där kan patienten kontrollera vilka läkemedel hen har recept på och där kan patienten även sekretessmärka receptrader. Om de sekretessmärkte läkemedlen är narkotikaklassade kommer vi kunna se att det handlar om ett sådant, men någon ytterligare information kommer vi inte kunna se.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se