Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre

Nu finns den uppdaterade versionen av Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre på läkemedelskommitténs hemsida.