Frågor kring Melatonin

Vad är skiljer Melatonin AGB från Melatonin AGB?

Kort svar: Farmakologiskt sett - ingenting

Längre svar: Det ena är ett läkemedel som säljs som rikslicensläkemedel sedan flera år tillbaks (finns under flik ”icke godkända läkemedel” i Cosmic) och som kommer dras in den 23/5, detta läkemedel har fårmån. Det håller nu på att ta slut på apoteken. Det andra är ett nyligen registrerat läkemedel utan förmån (finns under flik ”läkemedel”).

Kommer Melatonin kunna förskrivas med förmån?

Kort svar: Troligtvis ja, men bara till barn

Längre svar: Melatonin AGB har sökt förmån för behandling av Insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga. Även melatonin med namn Mellozan har troligtvis sökt förmån för samma indikation. Om något av preparaten kommer få förmån är oklart i nuläget. Det ser inte ut som att vuxna kommer kunna få ut melatonin genom förmån då de enda godkända indikationerna för vuxna är behandling av jetlag samt kortvarig behandling av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre. Melatonin Unimedic samt Melatonin APL som bägge enbart finns som oral lösning har förmån i alla åldersgrupper.