Analys avseende Dermatofyter

Vi vill påminna om att analys avseende Dermatofyter EJ längre utförs på laboratoriet i Östersund utan vi hänvisar till Karolinska Universitetslaboratoriet i Stockholm (KUL). Ni som ofta skickar prover för analys behöver gå in på KUL’s hemsida (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset ) och beställa remisser. För de som endast beställer enstaka prover kan en konsultremiss fyllas i elektroniskt och skrivas ut på följande länk: konsultation-2021-04-23-skrivbart-for-bestallare.pdf (karolinska.se). Proverna kan sedan skickas antingen direkt till KUL eller via laboratoriet i Östersund.

Mvh Laboratoriemedicin

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se