Sexit - samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

Sexit är en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Metoden består av en utbildning, ett frågeformulär och en handbok, som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med unga.

SEXIT har tagits fram av Västra Götalandsregionen. I Jämtland Härjedalen startade arbetet med Sexit år 2021 och sedan dess har Västra Götalandsregionen utbildat personal inom Ungdomsmottagningen, BUP samt inom elevhälsan i länets alla kommuner. Implementering av metoden pågår i länet och som ett led i det arbetet har ett hänvisningsdokument tagits fram för att tydliggöra vilket stöd som finns i länet kopplat till de frågeområden som frågeformuläret består av. Folkhälsoenheten ansvarar för länssamordningen av metoden Sexit, se kontaktuppgifter:

Vart du som personal kan vända dig i olika frågor kopplade till Sexit frågeformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.