Förstora bilden

Vår gemensamma målbild

Jämtland Härjedalens målbild för omställningen till Nära vård är framtagen i samverkan med invånare, förtroendevalda politiker och representanter från Region Jämtland Härjedalen och samtliga kommuner.

Fem strategier

Målbilden är personcentrerad och bygger på fem strategier som tillsammans ligger till grund för att nå målet; ”Tillsammans för god hälsa hela livet”. De fem strategierna är: ökad delaktighet, ökad kontinuitet, ökad tillgänglighet, hälsofrämjande och förebyggande fokus samt ökad samordning och samverkan.

Så ska målbilden användas

Den illustrerade målbilden “Tillsammans för god hälsa hela livet” kan användas vid webbpublicering i våra verksamheter samt när det uttalade målet är invånarnas behov i fokus utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och med ett samverkansperspektiv där berörda parter varit delaktiga i utveckling av arbetssätt. Arbetssätt, dokument och rutin eller del av verksamhetsplan ska gå i linje med någon av målbildens fem strategier.