Förstora bilden

Inspiration och goda exempel

På den här sidan hittar du goda exempel på personcentrerad vård i samverkan mellan region och kommun i Jämtland Härjedalen.

Porträtt på Märit Wiklund och Moa Nilsson. Foto: Maria Höög

För att möta ett ökande behov hos framför allt den äldre befolkningen i Ragunda kommun så startade en ny funktion upp. Den kallas Fast vårdkontakt med samordningsansvar och utgår från Hammarstrands hälsocentral.

Illustration som visar en sittande person som får blodtrycket undersökt av två vårdpersoner.

Tidigare har patienter i Jämtlands län i behov av dialys ofta behövt åka
långa sträckor för att få sin behandling. Genom nya arbetssätt och ny teknik har dessa patienter sedan 2018 fått ökande möjligheter till vård i hemmet.

Illustration som visar en sittande person som får blodtrycket undersökt av två vårdpersoner.

Specialiserad palliativ hemsjukvård

Att utveckla samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård är en viktig del i omställningen till Nära vård. SKR har sammaställt åtta exempel på teamarbete när det finns behov av specialiserad vård i hemmet. Ett av exemplen är Storsjögläntan på Östersunds sjukhus - ett specialiserat palliativt
hemsjukvårdsteam som har en nära samverkan mellan sjukhus-avdelningar, specialistmottagningar, hälsocentraler och kommunal primärvård.

Illustration som visar en sittande person som får blodtrycket undersökt av två vårdpersoner.

Nu införs metoden BarnSäkert på bred front bland länets barnavårdscentraler. Målet med metoden är att hitta riskfaktorer i hemmet och erbjuda stöd innan de utvecklas till problem för barnets uppväxt. Metodens framgång bygger på ett nära samarbete mellan region och kommuner.