Avtal och övenskommelser

Vårdutbildningar

Praktikplatsplanering
Praktikplatsplanering och ersättning till Region Jämtland Härjedalen. Överenskommelse från 2003-10-15 + Vård & omsorgscollege.