Hjälpmedelhandboken

Här hittar du Hjälpmedelshandboken. Den innehåller rutiner och information till förskrivare av hjälpmedel i Jämtlands län baserat på gällande lagstiftning och lokala politiska beslut.3 av 10 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se