Trombocyter i citratrör

När trombocyter inte kan besvaras vid blodstatus-beställning p.g.a. aggregat, måste ett citratrör (blå) tas vid samma provtillfälle.
Beställs i Cosmic som ”Trombocyter i citratrör”.
För frågor kontakta laboratoriemedicin (233 82) eller sjukhuskemist Pär Leijonhufvud (070-242 7006).

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se