Trombocyter i citratrör

När trombocyter inte kan besvaras vid blodstatus-beställning p.g.a. aggregat, måste ett citratrör (blå) tas vid samma provtillfälle.
Beställs i Cosmic som ”Trombocyter i citratrör”.
För frågor kontakta laboratoriemedicin (233 82) eller sjukhuskemist Pär Leijonhufvud (070-242 7006).