På gång från Laboratoriemedicin

På mikrobiologen har man påbörjat arbetet med att införa en molekylärbiologisk metod för detektion av de tre vanligaste parasiterna i faeces - Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp och Entaboeba histolytica. Syftet med detta är att få en säkrare och snabbare analys avseende dessa agens.

För att kunna göra en verifiering av metoden behöver vi få hjälp med provtagning med dubbla prover, ett formalinfixerat prov (som vanligt) och ett prov taget i Eswab-rör (flytande transportmedium). Information om hur detta ska gå till finns på denna länk – Parasit-PCR Länk till annan webbplats. .

Eswab-rören kommer analyseras med PCR, men är enbart för verifiering av metoden nu till en början. När verifieringen av metoden är klar kommer ny information gå ut och provtagningsanvisningarna uppdateras.

Om ni har frågor kontakta lab 063-154671

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin.