Nya rutiner kring inlämning av akuta SARS-CoV-2 till Laboratoriemedicin

Under ordinarie arbetstid (8.00-17.00)

Ring på vår PCR telefon 24671 och meddela att ni vill lämna prov. Ställ prov i vita stället.

Under jourtid/helg

Kommunicera muntligen med personal vid provinlämningen. Ställ prov i vita stället.

Lämna ALDRIG ett akut SARS-CoV-2 prov utan att kommunicera med laboratoriet!

Märk rör/anamnes företrädelsevis med AKUT (se förklaring nedan)

Observera att med akuta SARS-CoV-2 prov avser vi sådana prover som behöver ett snabbt svar (ordinarie svarstid 2 h), inte prover som man av någon anledning önskar gå i vår ”snabb PCR”. Prover som inte är akuta kan av olika anledningar gå i den PCR metod som för tillfället är mest lämplig för rutinflödet.

Denna information kommer även att finnas vid provinlämningen.

Vid eventuella frågor kontakta laboratoriet

PCR: 24671

Övriga frågor: 23625