Nya rutiner kring inlämning av akuta SARS-CoV-2 till Laboratoriemedicin

Under ordinarie arbetstid (8.00-17.00)

Ring på vår PCR telefon 24671 och meddela att ni vill lämna prov. Ställ prov i vita stället.

Under jourtid/helg

Kommunicera muntligen med personal vid provinlämningen. Ställ prov i vita stället.

Lämna ALDRIG ett akut SARS-CoV-2 prov utan att kommunicera med laboratoriet!

Märk rör/anamnes företrädelsevis med AKUT (se förklaring nedan)

Observera att med akuta SARS-CoV-2 prov avser vi sådana prover som behöver ett snabbt svar (ordinarie svarstid 2 h), inte prover som man av någon anledning önskar gå i vår ”snabb PCR”. Prover som inte är akuta kan av olika anledningar gå i den PCR metod som för tillfället är mest lämplig för rutinflödet.

Denna information kommer även att finnas vid provinlämningen.

Vid eventuella frågor kontakta laboratoriet

PCR: 24671

Övriga frågor: 23625

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se