Legionella-antigen i urin

På grund av leveransproblem från leverantören kan vi inte utföra analysen avseende Legionella-antigen i urin. Vid misstanke om Legionella-infektion rekommenderas istället prov för Legionella-PCR som utförs på mikrobiologen i Umeå – se provtagningsanvisningar på

https://webappl.vll.se/provtagningsanvisningar Länk till annan webbplats..

Pnuemokock-antigen i urin kan fortfarande utföras som vanligt.

Mvh Laboratoriemedicin