Klamydia/Gonorré-analys - bättre flöde och flera analyser

Från och med den 17 november sker vissa förändringar gällande Klamydia/Gonorré- analys med PCR. Detta som en del i ledet av förbättringar i flödet för snabbare och säkrare provsvar. Vid beställning i COSMIC hittar man analysen under Gonokocker/Klamydia som tidigare. Analysen heter Klamydia/Gonorré, och Undersökning är STI-panel. Till skillnad från tidigare läggs endast en remissbeställning per provrör även om flera olika provmaterial skickas från samma patient. Tidigare kunde man under samma beställning ha flera prover med olika provmaterial under samma beställning, detta tas nu alltså bort. Provtyp väljs nu under rullfliken ”provlokal”, och kommer vara tvingande att fylla i. Förändringen gör det möjligt att automatisera flödet med maskinell inläsning.

Prover som beställs som hemtest förändras inte.

Vid önskemål om utvidgad testning för Mycoplasma genitalium/Trichomonas vaginalis på samma prov som CT/NG analys kontaktas laboratoriemedicin på telefonnummer 24671 inom 14 dagar från provets ankomst till lab.

Önskas utvidgad testning senare än 14 dagar behöver nytt prov skickas in.