Information från Klinisk mikrobiologi – bakteriologi:

Från och med 2022-01-13 utför laboratoriet resistensbestämning av urinvägspreparatet Cefixim i stället för Ceftibuten vid rutinmässig resistensbestämning. Detta med anledning av att det råder brist på Ceftibuten. Laboratoriet kommer även i fortsättningen kunna utföra resistensbestämning av Ceftibuten på förfrågan.

Kontakt vid frågor:

kerstin.granlund@regionvasterbotten.se

Mvh

Kerstin