Information från Klinisk mikrobiologi – bakteriologi:

Från och med 2022-01-13 utför laboratoriet resistensbestämning av urinvägspreparatet Cefixim i stället för Ceftibuten vid rutinmässig resistensbestämning. Detta med anledning av att det råder brist på Ceftibuten. Laboratoriet kommer även i fortsättningen kunna utföra resistensbestämning av Ceftibuten på förfrågan.

Kontakt vid frågor:

kerstin.granlund@regionvasterbotten.se

Mvh

Kerstin

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se