Förändringar med allergianalyser

Fr o m 22-11-08 kommer utbudet av allergitester (specifik IgE) att förändras. Ändringarna genomförs i samråd med regionens allergispecialister.

Allergianalyser som läggs ner

Nötmix 1 fx1

Nötmix 2 fx22

Fiskmix fx2

Enskild analys av IgE mot gluten

Gällande IgE mot gluten är enda indikationen för denna analys att vid konstaterad veteallergi urskilja ”äkta” veteallergi från korsreaktion med pollen. Denna analys har inget berättigande vi misstanke om celiaki.

Övriga förändringar

Vid beställning av Phadiatop (inhalationsmix) som utfaller positiv får man välja vilka enskilda analyser som ska utföras.

Reflextest med ovomucoid som tidigare per automatik analyserats vid positiv äggvita försvinner, analysen kommer dock att finnas kvar som beställningsbar.

Reflextest av jordnöt och hasselnöt kommer att innehålla ARA h2 och ARA h8, respektive Cor a1, Cor a9 och Cor a14, vilket är en anpassning till gällande rekommendationer. Övriga nöt-rekombinanter beställs separat

Mögelmix mx1 kommer att finnas kvar, men utvidgas ej med enskilda mögelarter vid positivt resultat.