Förändringar gällande Urinodlingar

För att göra det tydligare vid beställning av urinodling har vi ändrat i analysbeteckningarna

  • Analyser ”Urin kastad” och ”Urin blåspunktion” är oförändrade
  • Analys ”Urin tappad” är nu borttagen
  • Det som tidigare hette ”Urin kateter” är nu uppdelad i 3 olika analyser:
    • ”Urin kateter (kvarliggande)
    • Urin pyelo-/nefrostomikateter
    • Urin cystoskopi/engångskatetrisering

Vi har även förändrat formuleringen på vissa provsvar, från och med 2024-03-22 infördes "Negativ urinodling" som en ny fyndtext vid svar på urinodling. Detta svar innebär att någon signifikant växt av relevant bakterie INTE har hittats i urinprovet. Odlingsmetoden och bedömningskriterierna är oförändrade.

Hör gärna av er om det är några frågor kring detta!

Tele: 063/153625, internt 23625

Mikrobiologen, Laboratoriemedicin