Analys av Mycoplasma genitalium på Laboratoriemedicin

Från och med den 9/2 analyserar laboratoriemedicin Mycoplasma genitalium som därför kan beställas via COSMIC. Analysen utförs fem dagar i veckan och kan beställas enskild eller som tillägg till STI-panelen (Klamydia och Gonorré).

Mycoplasma genitalium. M. genitalium är en sexuellt överförd bakterie som kan orsaka symtom som liknar klamydiainfektion (uretrit, cervicit m.m.), men risken för komplikationer efter obehandlad infektion är liten. M. genitalium omfattas inte av smittskyddslagen och screening rekommenderas inte. Prov kan tas vid kliniska tecken på uretrit/cervicit eller vid kvarstående symtom efter klamydia- eller gonorré-behandling. Antibiotikaresistens är relativt vanligt och alla positiva prover kommer att skickas till Umeå för makrolidresistenstest.

Provtagningen är densamma som för klamydia och gonorré. Svalgprov är inte relevant. Utläkning efter behandling kontrolleras inte. För att förhindra återsmitta provtas partner och behandlas vid positivt testresultat. Rådgör med STD mottagningen om provtagning och behandling.

För mer information: https://www.ssdv.se/images/Rekommendationer_Mycoplasma_genitalium_2022.pdf Länk till annan webbplats.