Analys av GBM

Fr o m 22-07-28 kommer analys av antikroppar mot Glomerulärt Basalmembran (GBM) att börja köras i Östersund och således inte längre behöva skickas till Umeå. Metoden och referensområdet är detsamma som i Umeå. Analysen körs vanligen 2 gånger i veckan. Vid önskemål om akut analys kontaktas laboratoriet per telefon.

För ytterligare information se provtagningsanvisningarna

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se