Årets folkhälsoinsats 2021

Nu är det dags att nominera kandidater till Region Jämtland Härjedalens pris Årets folkhälsoinsats.

Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentliga verksamheter med koppling till länet som på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan. Det innebär att den du vill nominera har bidragit till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ökat den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället. Insatserna ska i första hand ha genomförts under år 2020. Prissumman är 10 000 kronor och kan delas ut till en enskild eller delas mellan flera pristagare.

Förslag eller ansökan ska vara inlämnade senast den 28 februari.

Det finns tre sätt att skicka din nominering:

Webbformulär
Klicka här för att nominera någon annan.
Klicka här för att söka stipendiet för egen del.

Mejl
region@regionjh.se
Ange diarienummer RS/816/2020 i ärendemeningen.

Post
Regionstyrelsen
Box 654
831 27 Östersund.
Märk kuvertet med diarienummer RS/816/2020.

Stadgar för Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris.PDF