Nationella minoriteter och urfolk

Sverige har fem erkända nationella minoriteter. Det är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Samerna har också status som urfolk.

År 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Riksdagen fattade också beslut om en minoritetspolitik och ett erkännande av de fem nationella minoriteterna och deras språk.

Här kan du läsa mer om de nationella minoriteterna, lagstiftningen och rätten till delaktighet och samråd med Region Jämtland Härjedalen som förvaltningsmyndighet.