Regionens mål och budget

Mål och budget är regionens övergripande styr­doku­ment. Det innehåller bland annat regionöver­gripande mål med politisk text, uppdrag, nyckeltal och ekonomisk budget för hela organisationen.

Regionövergripande mål

Regionens arbete styrs av ett antal regionöver­grip­ande mål. Till varje mål finns en politisk text och ett antal uppdrag som verk­sam­heten ska arbeta med för att uppnå målet.

Samiska flaggan, EU-flaggan och Region Jämtland Härjedalens flagga hissade i flaggstänger bredvid varandra utanför Regionens hus i Östersund.

Regionalt utvecklingsansvar

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

En person klädd i varm jacka, mössa, halsduk och hörlurar åker buss.

Kollektivtrafik

Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

Två personer som dansar balett på en scen.

Kultur

Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

Ungdomar på utflykt i naturen.

Folkhögskolor

Folkhögskolor med hög kvalitet

Sjuksköterska i ett behandlingsrum på Neurologi- och strokeenheten.

Hälso- och sjukvård

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

En person som ligger ner blir undersökt av en tandläkare.

Tandvård

God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen

Bild på två kollegor i headset, som på helpdesk eller kundtjänst. Ena kollegan kollar in i kameran och ler med handen på öronsnäckan.

Stödverksamhet

Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet
och utveckling

En leende chef i blå skjorta står i änden av ett konferensbord och pekar på ett papper för fyra glada kollegor.

Ledningsprocesser

Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet