Psykiatriska mottagningar

Om du behöver komma i kontakt med Psykiatrin så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177.se.

Från och med 1 februari 2020 kommer enheterna öppenvård Affektiva tillstånd, Trauma- och ångestmottagningen och öppenvård Äldrepsykiatri ingå i samma mottagning, samtidigt byter vi namn till Öppenvård 2. Som patient kommer du inte märka av bytet på annat sätt än att namnet ändras.

Länkarna nedanför tar dig till respektive mottagnings kontaktuppgifter på 1177.se.