Regionalt utvecklingsansvar

Region Jämtland Härjedalen är en av Sveriges 21 regionala utvecklingsansvariga aktörer. Uppdraget styrs av lag och förordning, genom folkvalda politiker och rapporteras till regeringen.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör tar vi fram en hållbar strategi för länets utveckling, och samordnar genomförandet ihop med kommuner, näringslivsorganisationer, företag, utbildningsaktörer och civilsamhälle.

Det handlar till exempel om vilken kompetens vi behöver för att företag och offentlig sektor ska blomstra i Jämtland Härjedalen – eller hur infrastrukturen här kan möta behovet av effektiva transporter och snabb uppkoppling.

Detta gör vi bland annat genom att:

  • Kartlägga länets kompetensbehov inom privat och offentlig sektor
  • Ta fram en regional transportplan
  • Fastställa mål och prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken
  • Kraftsamla kring våra styrkeområden: produktion av förnybar och driftsäker el, kompetens inom jord, skog och vatten, samt fina natur- och kulturupplevelser och digitala lösningar
  • Besluta om statliga medel till projektstöd, företagsstöd eller stöd till kommersiell service i glesbygder
  • Stärka företags konkurrenskraft med kompletterande finansiering

Utöver dessa ansvarsområden ansvarar regionen också för de uppgifter som landstinget tidigare ansvarade för, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor.

Här kan du läsa mer om regionalt utvecklingsansvar | SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..