Regionalt utvecklingsansvar

Vi samordnar och driver regional utveckling i Jämtland Härjedalen med utgångspunkt i den regional utvecklingsstrategin (RUS).

Arbetet för att nå visionen i RUS drivs inom programmet för smart specialisering och inom styrkeområdena hållbar energi, jord, skog och vatten, upplevelser, digitala lösningar. Ta gärna del av hur arbetet fortskrider!

Att driva arbetet med RUS är en del i vårt regionala utvecklingsansvar. Det regionala utvecklingsansvaret är reglerat i lag och innebär att vi har till uppdrag att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.