Fakta & råd

1177.se finns information om sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Där hittar du också information om hälsa, förebyggande vård och om hur vården fungerar i Sverige.

Temaområden på 1177.se samlar information

På temasidorna på 1177.se finns information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer, exempelvis om cancer, graviditet, att åldras och om kroppen. Här hittar du också filmer, reportage och kan ta del av andras berättelser och upplevelser.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se