Fritt tandläkarval för barn & unga

I Jämtlands län får alla barn och ungdomar kostnadsfri tandvård från och med det år de fyller tre år till och med det år man fyller 23 år. Du som vårdnadshavare kan själv välja vilken tandvårdsmottagning ditt barn ska gå till. Är du 18 år väljer du själv vilken tandvårdsmottagning du vill gå till.

Du kan välja någon av regionens folktandvårdskliniker eller en privat tandvårdsmottagning som har tecknat avtal med regionen.
Tandvårdskliniken som ni väljer har skyldighet att tillgodose ert val

Hur gör jag för att välja eller byta tandvårdsmottagning?

För att välja eller byta tandvårdsmottagning tar du kontakt med den mottagning du/barnet vill byta till. Tillsammans med personalen fyller du i en valblankett som mottagningen sedan skickar till regionen. När bytet är registrerat får du meddelande om det från din nya mottagning. Valblanketten får du av personalen på tandvårdsmottagningen.

Valblanketten ska gå att få direkt på tandvårdsmottagningen. Den går även att skriva ut här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! För att vara giltig måste den vara underskriven av båda parter. Om valet gäller barn under 18 år måste samtliga vårdnadshavare skriva under.

Vilka mottagningar finns det att välja mellan?

Hur många gånger får jag byta?

Du har rätt att byta tandvårdsmottagning när du vill - men tänk på att det kan vara en fördel att ha samma vårdgivare under en längre period.

Vad händer om jag inte väljer?

Om du inte gör något aktivt val så registreras barnet, eller du som har fyllt 18 år, automatiskt på den folktandvårdsmottagning som ligger närmast den adress barnet/du är folkbokförd på.

Vad händer om jag flyttar inom länet?

Om du eller ditt barn flyttar inom Jämtlands län kan du/barnet välja att antingen fortsätta gå till den tandvårdsmottagning du redan valt, eller byta till en som ligger närmare den nya adressen.

Tillhör du/barnet en Folktandvårdsklinik så byter ni INTE automatiskt Folktandvårdsklinik när du/barnet flyttar inom länet, utan du/barnet måste själv lista om dig.