Samisk förvaltningsmyndighet

Region Jämtland Härjedalen – eller Jïemhten Herjedaelien Dajve som vi heter på sydsamiska – ligger i södra delen av Saepmie och är en samisk förvaltningsmyndighet. Det framgår av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Att vara samisk förvaltningsmyndighet innebär ett särskilt ansvar för att främja samisk kultur och samiska språk. Vår ambition är att samiska perspektiv ska finnas med och bli synliggjorda i de flesta av våra verksamhetsområden. Det är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete.

Som besökare kan du se att det är skyltat på sydsamiska på olika platser i vår verksamhet. Det är ett sätt för oss att visa på samiskans särskilda ställning som nationellt minoritetsspråk i Jämtland Härjedalen.

I de väntrum som främst besöks av barn finns ofta böcker på samiska. Det är ett litet steg för att göra samiskan till ett språk som barnet kan möta också utanför den egna familjen. Barn som tillhör ett urfolk eller en nationell minoritet har en särskild rätt till språk och kultur. Det framgår av Barnkonventionen.

Vi söker hela tiden nya vägar för hur vi som organisation kan bidra till revitaliseringen av de samiska språken. Kontakta oss gärna om du har egna förslag!

Under rubrikerna i menyn kan du läsa mer om vad vi gör för att förverkliga vårt ansvar som samisk förvaltningsmyndighet.