Forskning

Här kan du läsa om den senaste forskningen som gjorts inom Region Jämtland Härjedalen. Ta del av spännande ämnen och möt människorna bakom doktorsavhandlingarna.

Publikationer

Vattenskalle hos äldre –ny skala för strukturerad värdering av bilddiagnostik

Karin Kockum är specialisttjänstgörande läkare på Röntgenavdelningen och doktorand vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Hennes forskningsområde rör diagnostik och behandling av vattenskalle hos äldre, så kallad Normaltryckshydrocephalus (NPH). NPH yttrar sig i form av tilltagande svårighet att gå och hålla balansen, sviktande närminne och även ibland inkontinens. Uppkomsten är inte helt klar, men omsättningen av den vätska som omger hjärnan påverkas och med det hjärnans funktion. Tillståndet går att behandla med en slang från hjärnans hålrum ner till bukhålan, där överskottet av vätska kan dräneras. Diagnos ställs genom att en neurolog värderar symtomen och genom avbildning av hjärnan med skiktröntgen eller magnetkameraundersökning. Idag tolkas dock röntgenbilden ibland olika av olika läkare. Syftet med Karins forskning är att utveckla och utvärdera en skala ”iNPH Radscale”, för att på ett enhetligt och enkelt sätt gradera röntgenförändringar i hjärnan som är typiska för NPH.

I Karins senaste studie (Kockum et al., 2017) fick 1000 slumpmässigt utvalda personer över 65 år svara på en enkät med sju frågor om gång, minne och urinbesvär. Alla som utifrån enkäten uppvisade symptom på NPH blev kallade för undersökning hos neurolog samt skiktröntgen av hjärnan. Sju olika tecken på röntgen bedömdes och översattes till poäng och slogs samman, iNPH Radscale. Totalpoängen jämfördes med hur mycket symtom neurologen hade noterat. Resultatet visar på en koppling mellan symtom och röntgenbild–ju mer symtom, desto mer utbredda förändringar på röntgen. I detta kan iNPH Radscale utgöra ett stöd för röntgenläkaren, dels för att leta efter diskreta förändringar, men också för att göra en strukturerad bedömning av fynden. NPH Radscale kan därmed bli ett verktyg för tidig diagnos, vilket är betydelsefullt för behandlingsresultaten.

  1. Kockum, O.Lilja-Lund, E.-M. Larsson, M. Rosell, L. Söderström, K. Laurell.(2018) The idiopathic normal-pressure hydrocephalus Radscale; a radiological scale for structured evaluation. Published online in European Journal of Neurology, 18 december 2017. DOI: 10.111/ene.13555