Förmåner

Vi arbetar aktivt för att skapa friska arbetsplatser som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas och må bra. På den här sidan har vi samlar all information som rör dina förmåner.

Person som åker skidor

Benify är leverantör av Region Jämtland Härjedalens förmånsportal. Där finns en hel del förmånliga rabatter och erbjudanden för dig som medarbetare samlade. Även våra friskvårdsförmåner hanteras via förmånsportalen. Exempel på förmåner som erbjuds via Benify är rabatter på resebokningar, abonnemang eller kläder och utrustning från många olika leverantörer. Vissa rabatter och erbjudanden är stadigvarande och vissa är på kampanj under en viss, begränsad tid.

Region Jämtland Härjedalen är måna om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför olika friskvårdsalternativ i syfte att du både ska orka jobba och vara ledig långt upp i åldern. Kroppen är vårt främsta verktyg och både fysisk, psykisk och social hälsa främjas av fysisk aktivitet.

 • Du som medarbetare får årligen välja mellan friskvårdstid på upp till 35 timmar/år eller friskvårdsbidrag på 3000kr/år.
 • Därutöver finns på Östersunds sjukhus träningsanläggningen Zefyren där du som regionanställd kan träna gratis både på gymmet och via ledarledda träningspass. Läs mer om Zefyren här Zefyren - Region Jämtland Härjedalen. Länk till annan webbplats.
 • Friskvårdsveckor och event erbjuds också löpande så att du som medarbetare kan ta del av föreläsningar och ännu fler ledarledda träningspass av olika slag.
 • Vi vill förstås främja en hälsosam och aktiv livsstil och därför har vi ett nybyggt, låst cykelgarage i anslutning till Östersunds sjukhus så att det ska vara enkelt för dig som bor inom cykelavstånd att välja cykeln på din väg till och från arbetet.
 • Förmånscykel är en ny förmån för i år och innebär att du som medarbetare hos regionen kan leasa din drömcykel och få bruttolöneavdrag för detta. Hanteringen av detta görs via vår förmånsportal.
 • Region Jämtland Härjedalen har en personalförening där du och alla andra medarbetare utan kostnad automatiskt ingår. Personalföreningen anordnar och erbjuder olika sociala, kulturella och friskvårdande aktiviteter och rabatter som du kan ta del av. Du kan läsa mer om personalföreningens planerade utbud här Personalförening - Region Jämtland Härjedalen. Länk till annan webbplats.

Vi har ett antal lägenheter i framför allt Östersund som hyrs ut och kan också erbjuda möblerade boenden för bostadsbehov under begränsad tid. Bostadsbolaget som hyr ut boende ägs av Region Jämtland Härjedalen och har till uppgift att i första hand bedriva sin verksamhet i rekryteringsfrämjande syfte. Bolaget har ca 400 bostäder som hyrs ut för permanent boende. Uthyrning av bostäder sker i första hand till nyanställd svårrekryterad personal. Läs mer här Boende - Region Jämtland Härjedalen. Länk till annan webbplats.

Beroende på vilken typ av arbete du har hos oss kan möjligheten till förmåner på jobbet skilja sig lite åt. Inom vissa yrken kan det till exempel vara svårt att ta ut friskvårdstimme och därför finns möjlighet att välja friskvårdsbidrag istället. Även möjligheten till flexibel arbetstid eller arbetstidsavtal skiljer sig åt mellan regionens olika yrkesområden.

 • Vi tycker att det är viktigt att det i möjligaste mån ska gå att kombinera arbetet med resten av livet, därför har vi flexibel arbetstid, så kallad ”flextid” i alla våra verksamheter. Avtalen och reglerna för flexintjänande och flexuttag ser däremot lite olika ut beroende på var hos oss du arbetar.
 • För dig som har en anställning där delar av arbetet kan utföras från annan plats än det vanliga kontoret vill vi möta dig i att kunna utföra delar av arbetet på distans. Vi har som mål att kunna erbjuda co working-platser via så kallade hubbar i samtliga av länets kommuner så att du som anställd ska kunna bo, träffa andra och socialisera och utbyta erfarenheter i den del av länet du önskar vistas även om du har ett administrativt arbete på annan plats i länet dit du då inte behöver resa varje dag.
 • Vi erbjuder rätt till heltidsarbete så att du som medarbetare hos oss ska ha största möjliga chans till god ekonomi både här och nu och när du går i pension.
 • Tiden går fort när en har roligt! Därför premierar vi dig när du arbetat stadigvarande hos oss i Region Jämtland Härjedalen i 25 år genom en gåva som antingen har ett bestående värde eller som främjar en positiv livsmiljö genom exempelvis motionsredskap eller friluftsartiklar. Vi delar även ut gåvor när medarbetare går i pension. Gåvorna delas ut vid en årlig middag som regionledningen bjuder in till.
 • Region Jämtland Härjedalen erbjuder dig som medarbetare gratis te och kaffe.

Lärande genom hela yrkeslivet är något vi tror på. Vi vill möta dig som medarbetare i dina tankar kring hur du önskar utvecklas i arbetslivet. Vi ser också att vi behöver utbilda vår personal för att möta morgondagens behov inom nuvarande och kommande arbetsområden och att vi genom stöd och möjligheter till kompetensutveckling kan förena dina önskemål med våra verksamheters behov.

 • Vi har en kompetensportal där du som medarbetare hos oss både tilldelas obligatoriska utbildningar, tex när du är nyanställd, och även själv kan välja kortare utbildningsinslag som du är intresserad av. Kompetensutveckling och utveckling i allmänhet är något vi värdesätter och bland annat följer upp vid årliga medarbetarsamtal. Inför de samtalen kan din chef se vilka kurser du deltagit i och även att du klarat eventuella tester.
 • Vi erbjuder studiemedel när du som arbetar hos oss väljer att vidareutbilda dig inom framför allt olika yrken inom hälso- och sjukvården på både grund- och specialistnivå där vi har brist på kompetens.

Extra semesterdagar för dig över 40 är något alla månadsanställda regionmedarbetare har rätt till via vårt kollektivavtal. Från det år du fyller 40 blir dagarna 31 istället för 25, och när du fyller 50 får du ytterligare en extra dag.

Inom vissa verksamheter och yrkesgrupper finns semesterväxling som innebär att du varje år ges möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar, förutsatt att du inte har några sparade semesterdagar kvar.

Om du blir sjuk när du arbetar hos oss vill du inte behöva oroa dig för ekonomin. Via vårt kollektivavtal ersätter vi 10% av ordinarie grundlön utöver sjukpenningen från Försäkringskassan mellan sjukdag 15-90 om du blir långvarigt sjuk.

Företagshälsovård kan erbjudas antingen dig som enskild medarbetare eller till hela arbetsplatser om det finns arbetsrelaterad ohälsa. Regionen har avtalad företagshälsovård hos Falck.

Vi vill gärna bli fler och vill med glädje stötta dig när du får barn, därför kan du 10% av din grundlön i tillägg under 180 lediga dagar om du är hemma med barnet under dess två första år.

Om du med stöd av föräldraledighetslagen väljer att arbeta deltid under småbarnsåren vill vi i möjligaste mån möta dina önskemål om arbetstidsförläggning så att du kan kombinera familje- och arbetslivet. Därutöver finns viss möjlighet till flexibilitet i arbetstiden inom alla våra verksamheter.

Vårt kollektivavtal ger dig som anställd hos oss en inkomstbaserad pensionsavsättning. Nivån på pensionsavsättningen har nyligen höjts för många av våra medarbetare i syfte att trygga ekonomin på äldre dar. Vi sätter dessutom av pengar till pension även när du är föräldraledig eller sjukskriven!

Vi har ett lokalt avtal som kan ge dig som medarbetare hos oss möjlighet till löneväxling till pension, alltså att du i vissa fall kan avsätta del av din intjänade inkomst till tjänstepension. Denna extra pensionsavsättning kan antingen hanteras på samma sätt som den ordinarie pensionsavsättning som regionen gör men du kan också välja en annan typ av pensionsförvaltning.