Stöd & hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel som kan vara till nytta om man till exempel har en funktionsnedsättning som gör det svårt att till exempel minnas, koncentrera sig, tala eller uttrycka sig. Stöd och hjälpmedel kan även behövas om man vill sluta röka eller behöver hjälp att slappna av.

Välj område i listan till vänster.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se