Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Workshop kognitiva hjälpmedel från Abilia

Abilia erbjuder två tillfällen till workshop med Memoplanner, Handi och myAbilia. Workshopen hålls på Hjälpmedelscentralen i Östersund torsdag 5 december och torsdag 23 januari.

MEMOplanner och Handi är förskrivningsbara hjälpmedel. MEMOplanner är en digital planeringstavla utvecklad för kognitiv tillgänglighet som även kan synkas med sin mobiltelefon. Handi förskrivs både som applikation till egen smartphone men även som en helhetslösning med både hårdvara och mjukvara. Bägge hjälpmedlen används av personer som behöver en tydlig struktur över dagens göromål, påminnelser för aktiviteter samt möjligheten att visualisera kalendern med exempelvis bilder och/eller färger. Hur kan MEMOplanner och Handi stötta personer med kognitiva utmaningar i vardag, arbete och skola? Vi går igenom grunderna i MEMOplanner och Handi.

Har individen behov av stöd i användandet så finns webbtjänsten myAbilia där stödpersoner kan administrera MEMOplanner och Handi på distans från sin egen smartphone, surfplatta eller dator. Vi tittar hur myAbilia ser ut och används.

Teori blandas med praktiska övningar där ni får prova på att använda MEMOplanner och Handi.

Workshopen riktar sig till dig som arbetar som förskrivare och möter personer med behov av kognitivt stöd.

Workshopen hålls på Hjälpmedelscentralen i Östersund,
Lugnviksvägen 8 vid två tillfällen, torsdag 5 december och torsdag 23 januari.

Anmälan ska vara inne en vecka innan workshopen.

Har du frågor? Kontakta ulrika.heinke@abilia.se eller anna.stenfors@regionjh.se

Varmt välkommen!

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se