Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Webinar om positionering med TUMLE kudden

I samband med att förskrivningsrätten för positioneringskuddar har utökats till all legitimerad personal, inbjuder hjälpmedelscentralen till ett webinar om positionering med hjälp av Tumlekudden. Utbildningen genomförs i samarbete med leverantören av TUMLE kuddarna, Cobi Rehab.

Cobi Rehab kommer att gå igenom grunder för positionering i både sittande och liggande, vad som är viktigt att tänka på för att förebygga felställningar och trycksår hos personer som själva har svårt att ändra kroppsläge.

När: Två tillfällen

18 januari kl.10.00 – 11.45

19 januari kl 14.00 - 15.45

Deltagare: All vårdpersonal som är intresserade av och arbetar med positionering och tryckavlastning är välkomna att anmäla sig ex undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Anmälan: Senast Fredagen den 14 Januari 12:00 i formulären som följer nedan.

Ni kommer att få en länk till Teams webinar samt åhörarkopior via er e-postadress någon dag innan webinaret.

Mer information: Hjälpmedelskonsulent Anna Stenfors

anna.stenfors@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se