Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Vill du vara med och påverka vårt sortiment?

Är du förskrivare med erfarenhet att förskriva och prova ut arbetsstolar och sittsystem? Då har du nu möjlighet att påverka vårt sortiment och samtidigt få extra kunskaper.

HMC söker deltagare till funktionsutvärdering av arbetsstolar och sittsystem

  • Arbetsstolar för barn- och vuxna samt tunga brukare
  • Stå- och magstödsstol
  • Avancerat sittsystem för barn och ungdom (typ X.panda, Zitzi Delfi)

Vi behöver hjälp av förskrivare som har erfarenhet att förskriva och prova ut dessa hjälpmedel för barn och vuxna.

Ny upphandling pågår och funktionsutvärderingen är planerad att hållas på Hjälpmedelscentralen den 12 och 13 november.

Programmet är inte spikat ännu, men preliminärt avsätter vi tiden 08.00-16.00 dessa dagar.

Du får vara med och påverka och samtidigt lära dig extra mycket om detta sortiment.

Det är viktigt att du som deltar i arbetsgruppen kan vara behjälplig bägge dagarna.

Intresseanmälan lämnas till veronica.bergman@regionjh.se

Den som anmäler sitt intresse får mer information senare.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se